Biofinity (3 čočky)

Dioptrický rozsah: –0,25 až –12,00 Dpt +0,25 až +8.00
Balení: 3 čočky v balení
Zakřivení: 8.6
Průměr: 14,0
Materiál: Comfilcon A
Obsah vody: 48%
Kategorie: Měsíční kontaktní čočky

Skupina: FDA I.
Modul pružnosti: 0,75 MPa
Středová tloušťka: (–3,0 Dpt) 0,08mm
Dk: 128 Dk/t (–3,0 Dpt) 160
Zabarvení: modré (snazší manipulace)
Použití (FDA): denní prodloužené kontinuální

287,00 Kč
S DPH skladem u výrobce
Dioptrie
Zakřivení
Průměr
Počet

Biofinity™ – opravdu vyvážené kontaktní čočky

Biofinity™ jsou průlomové silikon hydrogelové kontaktní čočky s unikátní technologií výroby AQUAFORM™. Jsou určeny všem uživatelům v oblasti měsíčních kontaktních čoček v denním režimu, nebo na základě Vašeho doporučení v režimu prodlouženého a kontinuálního nošení. Biofinity™ jsou špičkové kontaktní čočky podílející se na budování loajality Vašich zákazníků.

Technologie AQUAFORM™ využívá nový silikonový monomer, který umožňuje mnohem efektivnější propustnost kyslíku. Vzájemné propojení hydrofilních a silikonových komponent vedlo k vytvoření přirozeně smáčivého materiálu. Molekuly vody jsou rovnoměrně zadržovány vodíkovou vazbou v celém objemu kontaktní čočky. Nově vytvořený silikon hydrogelový materiál tak nevyžaduje žádné další povrchové úpravy ani použití lubrikantů.
Nízký modul pružnosti Vlastnosti materiálu popisované jako tuhost, jemnost nebo pružnost můžeme objektivně hodnotit pomocí tzv. modulu pružnosti. Jeho hodnota udává schopnost materiálu odolávat tahové síle. Základní jednotkou je Pascal (Pa). Pro první generaci silikon hydrogelových materiálů se udává hodnota modulu pružnosti v rozpětí hodnot 1,1 až 1,4 MPa a je podmíněna především vysokým obsahem silikonu. Taková kontaktní čočka v porovnání např. s hydrogelovou čočkou z materiálu HEMA s modulem pružnosti 0,5 MPa je poměrně tuhá a neflexibilní.

Materiál kontaktních čoček Biofinity™, především díky vysokému obsahu vody, vykazuje modul pružnosti 0,75 MPa a je tedy měkčí a pružnější. Dokonalá rovnováha mezi obsahem vody a propustností pro kyslík Vysoká hodnota Dk, tedy propustnosti pro kyslík, je u většiny silikon hydrogelových materiálů podmíněna vysokým obsahem hydrofobních silikonových částí. S narůstajícím obsahem vody pak hodnota propustnosti klesá. Struktura materiálu u Biofinity™ díky dlouhým silikonovým makromerům umožňuje udržet vysokou propustnost kyslíku (Dk/t je 160x10–9) spolu s relativně vysokým obsahem vody (48%). Voda je navíc ve struktuře materiálu přidržována vodíkovou vazbou za atom kyslíku. Smáčivost povrchuDobrá smáčivost povrchu kontaktní čočky je dalším důležitým předpokladem pro vysoký komfort používání. Hydrofobní charakter silikonu právě zde působí velké potíže.

Zkouška smáčivosti kapkovou metodou V laboratorních podmínkách se úhel smáčivosti často určuje kapkovou metodou. Na čistý povrch materiálu se nanese kapka fyziologického roztoku a stanovuje se úhel, který svírá okraj kapky s povrchem v místě dotyku. Tento tzv. kontaktní úhel byl u prvních, nízce hydratovaných silikon hydrogelů přes 90°, tedy vodní kapky se nerozlévaly po povrchu čočky. Technologií AQUAFORM™ je u kontaktních čoček Biofinity™ dosažen úhel smáčivosti materiálu 30°. Takto výborně smáčivé čočky jsou velmi snadno obtékány jemnou a kompaktní slznou vrstvou, která vytváří hladký a vlhký povrch pro skutečný pocit pohodlí během celého dne i noci. Výsledky měření kontaktního úhlu kapkovou metodou u jednotlivých silikon hydrogelových materiálů Kontaktní úhel dokáží výrazně snížit povrchově aktivní látky jako jsou například lubrikanty. Účinek lubrikantu se ale postupně snižuje s jeho odplavováním.

Pokud zjišťujeme kontaktní úhel pro silikon hydrogelové kontaktní čočky, je potřeba rozlišit hodnoty zjištěné měřením bezprostředně po vyjmutí nové čočky z originálního balení (blistru) a hodnoty zjištěné po opláchnutí čočky fyziologickým roztokem. Obě měření se mohou výrazně lišit (viz. graf). Opláchnutím čočky dojde k odstranění povrchově aktivních látek přidaných během balení produktu a tím se výrazně zvětší kontaktní úhel materiálu.

Kontaktní čočky Biofinity™ jsou vyrobeny z přirozeně smáčivého materiálu, který nevyžaduje žádné další povrchové úpravy ani použití lubrikantů. Odolnost proti usazování depozitMezi nejčastější typy nežádoucích usazenin na povrchu kontaktních čoček patří proteinová a lipidová depozita. Jejich hlavním zdrojem jsou oční sekrece a nečistoty z vnějšího okolí. Zda dojde k usazení depozit záleží na kvalitě povrchu kontaktní čočky a na úrovni následné péče. Proteinová depozita vznikají denaturací bílkovin obsažených v slzném filmu (lysozym, albumin, globulin). Bílkoviny se během nošení volně váží k povrchu čočky. Tyto vazby bývají silnější především u ionogenních materiálů (obsahují elektricky nabité částice). Při nedokonalém čištění dochází k jejich denaturací, neboli rozkladu a z volné vazby se stává vazba nevratná. Neionogenní a hladký charakter povrchu čoček je základním předpokladem zamezení vzniku proteinových usazenin.

Materiál kontaktních čoček Biofinity™ je neionogenní. Na povrchu nejsou místa vykazující náboj, proto se na něj proteiny téměř nevážou. Silikon hydrogelové kontaktní čočky jsou náchylnější k usazování lipidových depozit. Je to dáno hydrofobním charakterem silikonu. Pokud vznikají na povrchu čoček nesmáčivé ostrůvky silikonu, lipidová depozita se na ně velmi snadno navážou. Hladký, dokonale smáčivý povrch kontaktních čoček Biofinity™ významně redukuje usazování lipidových depozit.

Asférická přední plocha
Společnost CooperVision již u několikáté generace svých výrobků s úspěchem používá asférický design přední plochy. Hlavním důvodem je zlepšení optických vlastností čočky a rozšíření možností jejího použití pro korekci mírného stupně astigmatismu nebo počínající presbyopie. významně zlepšuje ostrost vidění, především za horších světelných podmínek nevyžaduje navyšování dioptrické korekce pomáhá korigovat nízký astigmatismus koriguje nízké hodnoty počínající presbyopie

Změny jsou také ve zpracování zaoblených okrajů čočky. omezují vznik barvících se defektů v místě dotyku s okem zlepšují komfort používání čoček snižují počet mechanicky poškozených čoček

Zadní plocha čoček Biofinity™ je vícekřivková. V kombinaci s jemnějším a pružnějším materiálem napomáhá lépe rozložit tlak čočky na oko a tím opět zlepšit komfort používání. lépe kopíruje tvar rohovky oka napomáhá rozložení tlaku při dotyku čočky na větší oblast oka spolu s větší flexibilitou zvyšuje komfort používání Průměr čočky a rádius zakřiveníJednotný parametr průměru a zakřivení kontaktní čočky je stanoven tak, aby vyhovoval většině tvarů rohovky. průměr 14,0mm je dostatečný k plnému přesahu přes limbus u většiny očí rádius zakřivení 8,6mm vyhovoval u rohovek od centrálního zakřivení 7,1 až po 8,3mm

GTIN: 00829196687549
CO-B3

Specifické reference

ean13
829196687518