Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě BIGmall.cz

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 • Kupující učiněním závazné objednávky potvrzuje, že souhlasí s Obchodními podmínkami pro dodávku zboží.
 • Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

 • Nabízíme vám možnost pohodlného nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat 24 hodin denně.
 • Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí virtuálního nákupního košíku. V případě jakýchkoliv dotazů ke zboží nás kontaktujte na e-mail info@bigmall.cz i v případě výměny nebo reklamace.
 • Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.
 • Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je pravdivé vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři.
 • Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží.

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

 • Objednávka je automaticky přijata, o odeslání zboží budete informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

PLATBA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • Možnosti zaplacení zboží jsou : dobírkou, platbou předem na bankovní účet, PAYPAL -  platební kartou nebo platbou v hotovosti při osobním předání v Praze. Zboží expedujeme každý den v pracovním týdnu.
 • Expedice zboží proběhne do 24-96h h v závislosti na složitosti objednávky.
 • Objednané zboží posíláme pomocí kurýrni služby GLS, České pošty nebo síti výdejních míst Uloženka. V případě, že některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

VÝMĚNA ZBOŽÍ

 • V případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši skladovou adresu biomana shop s.r.o., Svornosti 35, 150 00 Praha 5, Česká republika.
 • Náklady spojené s výměnou se dělí mezi kupujícím a prodejcem na půl.

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 • V souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 umožní provozovatel zákazníkovi během 14 dnů zboží bez udání důvodu vrátit - zboží však musí zákazník odeslat doporučeně na adresu provozovny, kompletní, nepoškozené a v limitu 14 dnů.V žádném případě nelze zboží vracet poštou na dobírku ! Jakékoliv takto vrácené zboží nebude prodejce přijímat.
 • Vrácené zboží musí být v zcela v původním stavu. 
 • Před odesláním zásilky s vráceným zbožím je nakupující povinen na tuto skutečnost prodávajícího průkazně upozornit a zároveň definovat konkrétní výčet vráceného zboží dle objednávky a způsob finančního vypořádání (viz. níže).
 • Provozovatel nebude přijímat neohlášené zásilky.
 • Při splnění těchto podmínek a po doručení zásilky prodávajícímu bude uskutečněno s nakupujícím finanční vypořádání dle vzájemné dohody.
 • Situaci je možno řešit dvěma způsoby: - vrácením hodnoty vráceného zboží na účet/adresu do 10 dnů od obdržení daného zboží - zápočtem k následující objednávce (hodnota vráceného zboží bude odečtena od vaší následující objednávky).
 • Zboží na výměnu zasílejte výhradně jen na adresu skladu – uvedena výše.

STORNO OBJEDNÁVKY

 • Objednávku lze bezplatně stornovat do 24 hodin od objednání, nebo také po dohodě za předpokladu, že zboží již nebylo expedováno a nedošlo ke vzniku žádných nákladů na straně prodejce.
 • Náklady se rozumí např. telefonické hovory se zákazníkem, distributorem, zabalení či příprava expedice a úhrada poštovného distribuční společnosti, náklady na vrácení zboží distributorovi, nevyžádaná skladová zásoba apod.

REKLAMACE A ZÁRUKA

 • Za zboží poškozené při přepravě nenese internetový obchod BIGmall.cz,  provozovaný Miroslavem Černo žádnou odpovědnost.
 • Při převzetí zásilky si prosím důkladně zkontrolujte, zda přepravní obal není poškozen, zda jsou v pořádku u dodaného zboží parametry v případě dioptrických čoček, v případě barevných čoček barva  a případnou chybu či vadu reklamujte neprodleně při převzetí zásilky u doručovatele.
 • Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem.
 • Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.
 • Záruka se nevztahuje na: a) vady vzniklé běžným používáním b) nesprávným použitím výrobku c) nesprávným skladováním.
 • Postup při reklamaci: 1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně 2) zboží zašlete jako doporučený dopis nebo balík (ne na dobírku), ve vlastním zájmu pojištěný na hodnotu zboží na adresu skladové provozovny.
 • Do zásilky uveďte důvod reklamace, připojte záznám o potvrzení aplikace daných čoček ne starší než 1 rok od Vašeho ošetřujícího lékaře nebo kontaktologa , vaši adresu a kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.
 • V případě delšího vyřízení reklamace  Vás budeme neprodleně informovat o stavu a délce doby reklamace
 • Prodávající si vyhrazuje právo ukončit po upozornění obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamce jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní.
 • Ostatní se přiměřeně řídí obecně závaznými zákonnými ustanoveními vyplývajícími zejména ze zákona č. 40/1964 Sb., Obč.zák. a č. 513/1991 Sb., Obch.zák., ve znění pozdějších ustanovení

PORUŠENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Pokud zákazník stornuje svou objednávku z E-shopu BIGmal.cz po odeslání objednaného zboží, nebo se na zrušení objednávky s prodejcem nedohodne, a již došlo k plnění či vznikly náklady na straně prodejce, je zákazník povinen uhradit vzniklé provozní náklady.
 • Provozními náklady se rozumí např. telefonické hovory se zákazníkem, distributorem, přepravní náklady, náklady na vrácení zboží distributorovi, nevyžádaná skladová zásoba apod. V případě nepřevzetí zásilky zasílané na dobírku v úložní době, dojde k porušení kupní smlouvy, protože zákazník je ze strany prodejce automaticky informován o potvrzení a stavu objednávky (elektronickou poštou), veškeré argumentace či odůvodnění nepřevzetí (např.neobdržení oznámenky apod.) jsou brány za zcela účelové.
 • Zákazníkovi bude automaticky účtován storno poplatek ve výši 50,- Kč.
 • Za tím účelem je vystavena faktura či zaslány platební informace potřebné k úhradě sankce elektronickou formou se splatností 14 dnů a 0,5% za každý den prodlení, ve které jsou zahrnuty náklady prodejce spojené s objednávkou a expedicí zboží.
 • Zákazník má možnost v tomto případě do 7 dnů aktivně požádat o opakované zaslání zásilky a provede úhradu zboží předem (nejpozději však do 7 kalendářních dnů). V tomto případě mu nebude storno poplatek účtován.
 • Původní cena zásilky však bude navýšena o částku 50,- Kč, tj. náklady na nové doručení, doplatek rozdílu dotované ceny poštovného a balného za první doručení, manipulační poplatek a případné telefonické či administrativní náklady. V případě neuhrazení objednávky, vzniklých nákladů či storno poplatku v uvedeném termínu, budeme pohledávku vymáhat. Proces je vstřícně nastaven tak, že zákazník má možnost vždy uhradit pouze zaviněnou škodu či náklady.
 • Pokud však nekomunikuje, nehodlá škodu či vzniklé náklady uhradit, není schopen se s prodejcem jakkoliv smírně dohodnout, nezbývá nám než uplatnit pokutu dle těchto obchodních podmínek a pohledávku eventuelně předat k právnímu vymáhání. Za takovou situaci nese plnou vinu kupující a hradí také zvýšené náklady z důvodu svého počínání, které těmito průtahy ve vymáhání vznikají.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJÚ

 • Prohlašujeme, že se při zpracování osobních údajů obchod řídíme zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Zákazník má kdykoliv právo požádat o vyřazení svých údajů z databáze, popřípadě upravit údaje o své osobě. Viz Zákony a předpisy: - zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Miroslav Černo, Staropramenná 22, IČO: 72352183